Start

Välkommen till MalmLog

ett mer personligt konsultbolag - lite mindre och kanske lite bättre


KOMPETENS - KOMMUNIKATION - LEVERANSVad saknar du -

Och vet du vad du verkligen behöver?


KOMPETENS


Bred praktisk erfarenhet av uppdrag för både privat och statlig verksamhet.

Fokus på förändrings- och ledningsansvar.


Tänk i riktning:

Digitalisering som förenklar


LEVERANS


Med agilt arbetssätt når vi gemensamt tidsplanens mål.


Hög precision i kombination med verksamhetsnära lösningar.KOMMUNIKATION


MalmLog är länken mellan idé, verksamhet och systemutveckling.


Workshops, Projektledning och

Utbildning.Malm Logistics AB

Kompetens - Kommunikation - Leverans


© Copyright.

All Rights Reserved.

Kontakt


johan.malm@malmlog.se

0769 414840

Adress


Bratteråsbacken 35

SE-417 62 Göteborg