About

Starkare tillsammans


Kompetens - Kommunikation - Leverans

WE WANT YOU

TO EXPLORE THE WORLD - with us at your side

Malmlog är den naturliga länken mellan din verksamhets mål och de utvecklare som ska bygga det som du vill uppnå.


Kravanalys - Modellering - Test


ANALYZE


Vad är det egentligen för behov ni har. Vilka problem upplever er organisation och

framförallt era kunder

DEVELOP


Tydliga mål och en arbetsgrupp som får de resurser och den sammansättning som behövs gör utvecklingen effektivare och mer kostnadseffektiv.


Balans helt enkelt

DESIGN


Ett nytt sätt att jobba eller ett nytt erbjudande behöver inte vara krångligt

Tydlighet är ofta det bästa

DELIVER


En lösning behöver inte vara märkvärdig eller komplicerad - hellre då begriplig och funktionell.


Make it work - make it Better - make it Great

Malm Logistics AB

Kompetens - Kommunikation - Leverans


© Copyright.

All Rights Reserved.

Kontakt


johan.malm@malmlog.se

0769 414840

Adress


Bratteråsbacken 35

SE-471 62 Göteborg

SMALL TEAM

BUT BIG DESIGN